Ruukaan Shokaar

Mark wroblewski ruukaan shokaar low res
Mark wroblewski ruukaan shokaar wip loop

Ruukaan Shokaar, half-orc mercenary badass.

Commission work for a Dungeons and Dragons character